Bianca Boya
   
SENTETİK FORZA ANTİPAS
Yüksek pas önleme özelliğine sahip, sentetik alkid reçine kombinasyonlu metal yüzey astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü metal yüzeyde korozyon önleyici astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
• Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur.
• Uygulama yüzeyinde çok iyi aderans oluşturur.
• Mükemmel örtme gücüne sahiptir.
• Mat görünümlüdür.
• İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Paslı yüzeylere kumlama, tel fırça ile fırçalama ve silme işlemleri yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasinda olmasına dikkat edilmelidir. Bianca Forza Antipas uygulanacak eski ve yeni metal yüzeyler ilk defa astarlanacak ise parlak yüzeye kadar zımpara yapıldıktan sonra yüzeydeki yağ ve kirlilikler sentetik tiner ile yüzeyden uzaklaştırılmalı ve hemen Bianca Forza Antipas ile bir veya iki kat astarlanmalıdır. Ortam koşullarına göre en az 8 saatte son kat boya uygulanacak hale gelir. 24 saatten sonraki son kat boya uygulamaları için astar hafif zımparalanarak tozu alınırsa mukavemet arttırılmış olur.

İNCELTME (Hacimce)

Tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Dokunma Kuruması: 1 - 2 saat.
Toz Tutmama: 2 - 4 saat.
Sertleşme Kuruması: 18 saat.
Son Kat Uygulama: 24 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 15 - 20 m² alan tek kat astarlanır.

PARLAMA NOKTASI

38ºC

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

15,00 lt. / 2,50 lt. / 0,75 lt.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocuklardan uzak tutunuz.
S3/7/9: Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
S24/25: Göz ve deriye temastan kaçının.
S46: Yutma ve içme halinde derhal doktora başvurun.
S51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışın.

TEHLİKE UYARILARI
R10: Alevlenebilir.