Bianca Boya
   
SİLİKONLU DOLGULU DIŞ CEPHE ASTARI
Silikon emülsiyon esaslı, aderans gücü yüksek, yüzey doldurucu dış cephe boya (Beyaz) astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
• Boya sarfiyatını azaltır.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Yosun ve bakteri oluşumuna engel olur.
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
• Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

UYGULAMA

Bianca Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Bianca Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Bianca Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar uygulandıktan 6 saat sonra Bianca Silikonlu Dış Cephe Boya uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME (Hacimce)
Su ile % 20 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Son Kat Boya Uygulaması: 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN
1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m² alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

15,00 lt. / 2,50 lt.

SAGLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.