sol_bar www.biancaboya.com
Elyaflı Isı Yalıtım Sıvası (Çimento Esaslı Sıva)

Bianca Boya Elyaflı Isı Yalıtım Sıvası, genleştirilmiş polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının üzerine yüzey sıvası olarak kullanılmak üzere formüle edilmiş, yüksek aderansa sahip, elastik ve su itici özellikli toz polimerler ve elyaf ile takviye edilmiş, çimento esaslı sıva harcıdır.

Kullanım Alanları
Dış ve iç cephelerde,
• Genleştirilmiş Polistren (EPS)
• Ekstrüde Polistren (XPS)
• Taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının üzerine, cam elyaf sıva donatı filesi yapıştırma ve ince bir sıva katı ile üzerinin kaplanmasında kullanılır.

Özellikleri
• Dayanıklıdır. Bünyesindeki polimer katkı oranının yüksekliği sebebi ile yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar. Yüksek düzeyde elastik yapılı, su itici ve termik şoklara dayanıklı bir malzemedir. Çatlama yapmaz.
• Su buharı geçirgenliği yüksektir.
• Ekonomiktir. Çelik mala ile kolay ve süratle uygulanır. İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

Uygulama
Bir torba (25 kg) Bianca Boya Elyaflı Isı Yalıtım Sıvası içine 6-7 Lt temiz su ilavesi ile, uygun bir kapta, tercihen karıştırıcı mil pervane ile, homojen bir karışım elde edinceye kadar, karıştırılır. Harç, uygulama öncesinde 10 dakika karıştırmadan bekletilir ve son bir kez daha karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Karışımı 2 saat içerisinde kullanılmalı ve kullanma süresi geçmiş harç tekrar karıştırılıp, kullanılmamalıdır. Bu süre içerisinde kullanıma ara verildiğinde, kullanmadan önce tekrar karıştırılmalıdır.

1. Kat Sıva
Bianca Boya Isı Yalıtım Sıvası
, yalıtım levhası üzerine çelik mala yardımı ile, düzgün bir şekilde sürülür ve henüz sıva yaş iken, içine cam elyaf sıva donatı filesi gömülür. File, yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım panosundan tüm yüzeye eşit uzaklıkta (1,5 mm) olacak şekilde yerleştirilmelidir. Sıva donatı filesi, ek yerlerinde birbiri üzerine 10 cm. bindirilerek; köşelerde ve tüm kiriş, pencere, kapı çerçevelerinde ise 20’şer cm. döndürülerek uygulanmalıdır. 1. kat sıva uygulamasının ardından 2. kat sıvayı sürmek için en az bir gün beklenmelidir.

2. Kat Sıva
Birinci katın tamamen kurumasının ardından, aynı şekilde hazırlanan ikinci kat Bianca Boya Isı Yalıtım Sıvası çelik mala yardımı ile uygulanarak yüzey düzgünlüğü sağlanır. Bianca Boya Elyaflı Isı Yalıtım Sıvası tamamen kuruduktan sonra, istenen renk ve dokuyu sağlayacak şekilde, Bianca Boya dekoratif dış cephe boyaları veya Bianca Boya dekoratif cephe kaplama serilerinden biri ile kaplanır.

Malzeme Tüketimi
Bianca Boya Isı Yalıtım Sıvası 4.000 – 6.000 kg / m²
Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama yapılacak zeminin, güneş sebebi ile çok sıcak olduğu havalarda yapılacak uygulamalarda; çalışma kolaylığı sağlaması açısından yüzeyin ıslatılması ve nemlendirilmesi tavsiye edilir. Uygulama anında yüzey ve hava sıcaklığı +5ºC ile +30ºC arasında olmalıdır. Bianca Boya Elyaflı Isı Yalıtım Sıvası uygulaması yapılmış yüzeylere, hava koşullarına bağlı olarak, 2 günden önce son kat kaplama uygulamasına geçilmemelidir.

Depolama
Malzeme; Kuru ve serin ortamlarda, dış tesirlerden korunarak depolanmalıdır. Ambalajlı malzemenin 6 ay içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Ambalaj Şekli
Bianca Boya Isı Yalıtım Sıvası, 25 kg’lık kraft torbalar içerisinde, kuru toz olarak ambalajlanmıştır. Üst üste 10 sıradan fazla istifleme yapılmamalıdır.

  

Bianca 10. Yıl Logosu