sol_bar www.biancaboya.com
Organik Kaplama
Akrilik emülsiyon esaslı,  elastik, üstün darbe dayanımı ve su geçirimsiz özelliğe sahip, kullanıma hazır dekoratif son kat dış cephe kaplamasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler
Dış cephe ve Dış cephe ısı yalıtım sisteminde dekoratif kaplama olarak kullanılır.

Özellikleri
• Darbelere karşı çok dayanıklıdır.
• Çok esnektir, çatlamaz.
• Çok iyi gerilme dayanıklılığı
• Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini etkilemez.
• Su buharı geçirgendir.
• Su ve neme çok dayanıklıdır.
• Alkalik ortamlara dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri
Parlaklık: mat ≤10 gloss
Tane büyüklüğü: <1500 µm
Su buharı aktarım hızı:  Sd<0,14 m
Su aktarım hızı: sınıf w3 ≤0,1 kg/m².h½
Ph:8±1

Yüzey Hazırlama
Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.

İnceltme
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Yabancı madde, dolgu maddesi, çimento ve benzerlerini eklemeyiniz.

Uygulama
Homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
Sıvanın çeşitli sebeplerden suyunu kaybettiği durumlarda, içine uygulama kıvamına gelinceye kadar ilave edilen temiz su dışında hiçbir malzeme katılmamalıdır. Çelik mala ile tane boyutunda ve homojen kalınlıkta yayınız. Beklemeden plastik mala ile dairesel hareketler yaparak desen kazandırılmalıdır. Bu işlem süresince ara verilmemeli ve plastik mala kısa aralıklar ile temizlenmelidir. Birbiri ile bağlantılı yüzeyler ek yeri yapmaması için tek uygulamada kaplanmalı, ara verilmemelidir.
Oluşabilecek ton farlılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı şarjlar kullanılacak olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.
Uygulama ve kuruma sırasında hava sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondan ve yağıştan korunmalıdır.

Kuruma Süresi       
20°C ve % 65 nispi nemde
Yüzey kuruması 24 saat
Tam kuruma 3 gün Düşük sıcaklık ve yüksek nem kuruma süresini uzatır.

Sarfiyat       
Yaklaşık 2,5 - 3 kg/m² 
Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

Depolama
Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda) orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay saklanabilir.

Ambalaj
25,00 kg.

Güvenlik Uyarıları
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.
S29: Kanalizasyona ulaşmasına engel olunuz.
S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

  

Bianca 10. Yıl Logosu