www.biancaboya.com
Kurumsal
Ürünler
Referanslar
Uygulama
Uygulama
Tanımlar
Katalog
Fiyat Listesi
İletişim
Isı Yalıtım Sistemleri

 
Bianca Dış Cephe Kaplamaları Uygulama Talimatı
Eski cephelerde;
 • Zeminde herhangi bir boya ve/veya kaplama (fasarit, mineral sıva, grenli kaplama, mozaik, kaleterasit  vs) kesinlikle temizlenmelidir.
 • Zeminde bulunan  kaplamanın  temizleme işlemi yapılamıyorsa yüzeyde çentikleme yöntemi ile m² başına min %30 oranında ana yüzeye ulaşılarak tutunma oranı artırılmalıdır. Ayrıca m²  için en az 6 adet Bianca Geniş Başlıklı Dübel uygulaması yapılmalıdır. Kat sayısı arttıkça dübel adedi de artırılmalıdır.Özellikle süsleme malzemelerinin altına Bianca Geniş Başlıklı Dübel uygulaması işin pratikliği ve sağlamlığı açısından tavsiye edilir.
 • Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübel tespiti için duvar ve levha matkapla delinmelidir. Cephenin içine en az 70 mm girecek şekilde dübeller sabitlenmeli ve cepheye uygun dübel seçimi yapılmalıdır.
Yeni cephelerde;
 • Dış cephede en az kaba sıva olmalıdır.Kaba sıva yapılmamış tuğla, gazbeton vb. cephelerde uygulama yapılmamalıdır.
 • Mantolama plakalarının lamba-zıvana veya binilerinden 40 cm aralıklarla Bianca T Başlı Mantolama Dübeli uygulanmalıdır.
Genel Uygulama;
 • Uygulama yapılacak hava ve yüzey sıcaklığı +7 °C ~ +35 °C arasında olmalıdır ve uygulamayı takip eden 24 saat içerisinde bu değerler arasında kalmalıdır .
 • Cephe her türlü kir,yağ,toz ve  kalıntılardan arındırılmalıdır.
 • Yağışlı havalarda uygulama ve yapıştırma yapılamaz. Plakanın arka yüzü(EPS) kuru ve tozsuz olmalıdır.
 • Uygulama yapılacak cephenin yatay ve düşey terazisi alınmalıdır.
 • Var olan 1-2 cm’den büyük zemin bozuklukları Bianca Dekoratif Plaka Yapıştırıcısı ile düzeltilmelidir.
 • Plakaların arkasına Bianca Dekoratif Plaka Yapıştırıcısı (m² sarfiyat 4.5 kg). Taraklı mala ile çekilerek ortalama 3 mm kalınlığında uygulanmalıdır.
 • Öbekleme olarak ifade edilen noktasal yapıştırma yapılmamalıdır.
 • Plakalar şaşırtma yöntemi ile cepheye yapıştırılmalıdır.
 • Bianca Mantolama Plakaları sıkıştırılma esnasında lamba-zıvanalar ve biniler birbiri üzerine simetrik olarak oturtulmalıdır.
 • Bianca Mantolama Plakalarının birleşim yerlerine Bianca Dekoratif Plaka Yapıştırıcısı taşırılmamalı ve ısı köprüsü oluşturacak derzler bırakılmamalıdır.
 • Bianca Mantolama Plakalarının dört kenarı Bianca PU Söve Yapıştırıcısı kullanılarak birbirine yapıştırılmalıdır. Tam kuruma için 1 gün beklenmelidir.
 • Yapıştırma ve dübel uygulamalarından sonra ek yerleri ve dübel başlıkları Bianca Elastik Elyaflı Sıva ile tamir edilerek yüzey düzeltilir. Hava şartlarına uygun olarak 1-2 gün  tam kuruma beklenmelidir.
 • Yapılan tamirlerin kurumasından sonra hacimsel çökmeler meydana gelebilir. İkinci bir tamir yoklaması ile ek yerleri ve dübel başlık izleri kaybedilmelidir.
 • Cephede yağışa maruz kalmış plakalar, tam kuruma gerçekleşmeden boya aşamasına geçilmemelidir. Aksi takdirde boya ton değişimleri ve çatlamalar meydana gelebilir.
 • Kuruma süresi beklendikten sonra astar ve son kat boya işlemi seçilen astar ve boyanın teknik şartnamesine uyularak yapılır.  Astar ve Boyanın hava şartlarına bağlı olarak tam kuruma süresi beklenmeli ve zemine yoğun boya bırakılmamalıdır. Bu gibi durumlarda son kat boyada kılcal çatlamalar meydana gelir ve zaman içinde dış etkenlerle bu çatlaklar büyüyerek boyanın cepheden kabuk şeklinde ayrılmasına sebep olur.
 
Söve Uygulaması
Uygulama için gerekli olan malzemeler; Testere, gönye, fırça, spatula, çekiç, çivi, zımpara, metre, Bianca Isı Yalıtım Yapıştırıcısı, Bianca Elastik Elyaflı Sıva. Uygulama yapılacak yüzeyler ölçü alınarak belirlenir. Gönye payları hesap edilir. Projeye uygun bir şekilde model çıkartılır ve gönye yardımıyla 45ºlik açı verilecek şekilde söve uçları belirlenir.
Dış veya iç gönye durumuna göre testere yardımıyla gönye kesilir. Daha önce homojen biçimde hazırlanan bianca ısı yalıtım yapıştırıcısı söve arka yüzeyine spatula yardımıyla sürülür.
Söve projesine uygun bir şekilde yapıştırılır. Pencere üst ve yan kenar söveleri oluşturulur.
Yapıştırılan söve çivi vasıtasıyla uygun bölgelerden sabitlenir ve böylece söveler hem mekanik hemde kimyasal yolla zemine monte edilmiş olur.Çiviyle sabitlenen yerler bianca elastik sıva ile doldurulur.
Taşan yapıştırıcılar tasfiye edilir.Bianca elastik sıva ile ek yerleri düzeltilir.Tamir edilen bölgelerde oluşacak girintiler ve pürüzler fırça yardımıyla Bianca elastik sıva inceltilerek sürülür.Kuruduktan sonra zımpara yardımıyla çıkıntılar tasfiye edilir.Böylece söve uygulaması tamamlanmış olur.
 
Denizlik Uygulaması
Pencere yan ve üst bölgelerin söve uygulamaları tamamlandıktan sonra denizlik modellerinin hazırlanması işlemine geçilir.Denizlik kenarlarının düz bir görüntüden kurtulması için içe ve dışa gönyeli kesimlerle modelin devamlılığı sağlanır.

Önce denizlik profiline 45º'lik açı verecek şekilde ön uçtan arkaya doğru gönye alınarak kesim yapılır. Kesilen parçaya kapak denir.

Bu kez ön uçtan arkaya 45º'lik açıyla ikinci kez kesilir.
1. Şekilde kesilen kapak, modelin uç kısmına kapatılır ve modelimizin dönüşlerde de devamlılığı sağlanmış olur.